image description

Tarieven

Tarieven

U-Diagnostics/HetHuisartslab (UD/HHL) voert diagnostiek uit op aanvraag van zorgverleners. De meeste diagnostische onderzoeken worden vergoed door de zorgverzekeraar, omdat ze onder de basisverzekering vallen. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico. UD/HHL declareert onderzoeken vallend onder de basisverzekering en aangevraagd door huisarts rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Met alle zorgverzekeraars zijn hierover afspraken gemaakt en contracten afgesloten.

De prijzen voor onderzoek die UD/HHL hanteert zijn gebaseerd op de maximumtarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven van UD/HHL zijn echter lager dan de maximumtarieven van de NZa, maar verschillen per zorgverzekeraar. Als voorbeeld: UD/HHL is bij zorgverzekeraar CZ voor het jaar 2016 voorkeursaanbieder met een A-classificatie. Dat betekent dat UD/HHL voldoet aan de harde normen voor kwaliteit en klantbeleving en dat de kosten voor verzekerden van UD/HHL veelal lager zijn dan bij andere aanbieders. Omdat diagnostiek onder het eigen risico valt, betekenen lagere kosten voor laboratoriumonderzoek dus minder aanspraak op het eigen risico.

Alle prijzen zijn inclusief honorarium. Afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent, kunnen de prijzen dus lager zijn. Voor de exacte prijzen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Hier vindt u een overzicht van de verschillende labels en bij welke zorgverzekeraar ze horen  

Voor uw gemak vindt u hier de link naar de UZOVI codes (Vektis)

Tarieven Laboratoriumonderzoek 2017 website HHL