image description

Privacy

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE (ONLINE) PRIVACY

 • Wij begrijpen en respecteren dat privacy belangrijk voor u is.
 • Persoonlijke gegevens die u (online) verstrekt, worden door ons uitsluitend gebruikt en uitgewisseld voor doeleinden die wij bekendmaken.
 • Wij stellen commercieel al het redelijke in het werk om persoonlijke gegevens die u (online) verstrekt te beveiligen zodat ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en uitgewisseld.
 • Leest u onze Internet Persoonsgegevensverklaring hieronder of neem contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen.
 • Voor meer informatie over cookies, raadpleeg onze cookie privacy statement.

HetHuisartslab stelt faciliteiten beschikbaar die ontwikkeld zijn om gezondheids-, medische en productgerelateerde informatie en diensten aan te bieden, evenals bedrijfs- en financieel nieuws en informatie over vacatures. Daarnaast kunnen bevoegde beroepsbeoefenaars via sommige van onze websites farmaceutische en vaccinatieproducten bestellen, financiële ondersteuning aanvragen, of deelnemen aan klinische studies.

Respect voor de privacy van uw persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. De HETHUISARTSLAB bronnen die dit privacybeleid (“beleid”) publiceren zijn verplicht uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid, evenals met toepasselijke wetten, regels en bepalingen te verzamelen, te onderhouden en te beschermen. Dit beleid geldt voor persoonlijke gegevens (zoals hierna omschreven) die verzameld worden via HETHUISARTSLAB internetbronnen en -communicatie (zoals websites, e-mail en overige internet tools en bestanden die gedownload kunnen worden) die via een link naar dit beleid verwijzen. Dit beleid geldt niet voor internetbronnen waar HETHUISARTSLAB websites naar verwijzen, aangezien HETHUISARTSLAB geen zeggenschap heeft over de inhoud of het privacybeleid van dergelijke bronnen.

Leest u deze persoonsgegevensverklaring aandachtig door. Hebt u vragen over dit beleid of wilt u weten hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken, neemt u dan contact met ons op via het adres dat in uw geval van toepassing is.

 • Wat wordt in deze persoonsgegevensverklaring verstaan onder “persoonlijke gegevens”?
 • Hoe verzamelt HETHUISARTSLAB (online) persoonlijke gegevens?
 • Waarom worden persoonlijke gegevens door HETHUISARTSLAB verzameld, gebruikt en verstrekt?
 • Combineert HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens?
 • Welke keuzes heb ik voor de manier waarop HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens over mij verzamelt, gebruikt en verstrekt?
 • Wie heeft toegang tot persoonlijke gegevens over mij?
 • Wisselt HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens uit met derden?
 • Hoe beveiligt HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens?
 • Hoe beschermt HETHUISARTSLAB de privacy van kinderen?
 • Hoe kan ik persoonlijke gegevens over mij inzien en corrigeren?
 • Wat is HETHUISARTSLAB contactadres voor vragen over het privacybeleid?
 • Hoe kan ik zien of HETHUISARTSLAB dit beleid heeft aangepast?

Wat wordt in deze persoonsgegevensverklaring verstaan onder “persoonlijke gegevens”?

De term “persoonlijke gegevens” zoals gebruikt in deze verklaring, heeft betrekking op elke informatie of set van gegevens die een persoon identificeert, of die gebruikt wordt door of namens HETHUISARTSLAB om een persoon te identificeren.

Hoe verzamelt HETHUISARTSLAB (online) persoonlijke gegevens?

HETHUISARTSLAB verzamelt persoonlijke gegevens (online) via websites en andere(internet)bronnen. HETHUISARTSLAB biedt ook internetbronnen aan in samenwerking met andere internetproviders, van wie HETHUISARTSLAB ook persoonlijke gegevens ontvangt over de gebruikers van die internetbronnen. Voor deze internetsamenwerking gelden overeenkomsten die eisen dat persoonlijke gegevens op de juiste manier worden beschermd. Bezoekers van onze websites kunnen vele onderdelen van onze websites en (internet)bronnen raadplegen zonder persoonlijke informatie bekend te maken. Er zijn drie methodes waar HETHUISARTSLAB gebruik van maakt om (online) persoonlijke gegevens  te verzamelen:

 1. Informatie die u verstrekt: HETHUISARTSLAB verzamelt persoonlijke informatie en andere gegevens die u invult op formulieren of in gegevensvelden op onze websites of internetbronnen. Dergelijke informatie bevat mogelijk, maar beperkt zich niet tot, contactinformatie (zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord), geboortedatum, beroepsmatige gegevens, ervaring, activiteiten, vaardigheden, voorkeuren, hobby’s en interesses. HETHUISARTSLAB kan ook gezondheidsinformatie van u verzamelen die u verstrekt via beantwoording van onze vragen en onderzoeken, of via uw gebruik van internet en downloadbare gezondheidsgerelateerde tools die wij aanbieden. Op een aantal van onze websites kunnen gebruikers orders plaatsen, zoals voor onze vaccins. Deze websites kunnen creditcardgegevens verzamelen die nodig zijn om die opdrachten te verwerken.
 2. Informatie van openbare bronnen of informatiebronnen van derden: HETHUISARTSLAB kan persoonlijke gegevens verzamelen over beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die zich registreren op onze websites uit openbare bronnen of informatiebronnen van derden, om hun beroepsmatige gegevens en identiteit te verifiëren. Als klanten een creditcard gebruiken om een order op onze websites te plaatsen, verifieert HETHUISARTSLAB de geldigheid van de creditcardinformatie bij financiële of kredietinstellingen. In sommige gevallen kunnen we onze bestaande gebruikersdatabanken aanvullen met informatie van derden. Een deel van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn, zoals adreswijzigingen.
 3. Informatie verzameld van uw computer of andere elektronische apparatuur:
  Wij verzamelen informatie over uw computer of andere elektronisch apparatuur als u onze websites bezoekt en onze internetbronnen gebruikt. Het kan hierbij gaan om uw Internet Protocol (IP)-adres, domeinnaam, type browser, de datum en tijd van uw verzoek, en informatie die wordt verkregen met trackingtechnologieën, zoals cookies en single-pixel tags. Als u gebruikmaakt van mobiele apparatuur om onze websites en internetbronnen te raadplegen, dan kunnen we ook informatie over uw apparatuur verzamelen, zoals de identiteit en het type van uw apparatuur, evenals gebruikersinformatie over uw apparatuur en uw gebruik van onze mobiele websites en andere mobiele bronnen.

Sommige van onze websites en andere internetbronnen maken gebruik van trackingtechnologieën om extra functionaliteit beschikbaar te kunnen stellen waardoor u deze bronnen effectiever kunt gebruiken. HETHUISARTSLAB gebruikt trackingtechnologieën die u niet persoonlijk identificeren, bijvoorbeeld om nauwkeurige aantallen van bezoekers van verwijzingssites of van advertenties voor onze internetbronnen vast te stellen, of om te onthouden of u zich heeft geïdentificeerd als een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of als inwoner van een bepaald land. HETHUISARTSLAB kan gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven om namens ons e-mailberichten te bezorgen of om reclame voor HETHUISARTSLAB op andere websites te plaatsen. HETHUISARTSLAB heeft geen zeggenschap over de trackingtechnologieën die door deze andere ondernemingen worden gebruikt. Als u het verzamelen van anonieme gegevens via trackingtechnologieën wilt beperken, raadpleeg dan uw keuzes  zoals hierna vermeld.

In een aantal gevallen kan HETHUISARTSLAB gebruikmaken van trackingtechnologieën op manieren die u persoonlijk identificeren, maar alleen nadat u persoonlijke gegevens hebt ingevuld op een formulier of in een gegevensveld op onze websites, of als we u hebben geregistreerd als gebruiker van onze internetbronnen door het verstrekken van een gebruikersidentiteit en wachtwoord gebaseerd op informatie die is bevestigd via andere offline interacties met u. Wij kunnen trackingtechnologieën gebruiken om uw persoonlijke voorkeuren en keuzes vast te leggen, zoals persoonlijke informatie die u hebt ingevuld in gegevensvelden op onze websites, antwoorden die u hebt gegeven op vragen van onze onderzoeken, delen van onze websites die u regelmatig bezoekt, of ter bevestiging dat u bepaalde e-mailberichten die wij u hebben gestuurd, hebt gelezen of geopend, zodat we onze berichten nuttiger en interessanter voor u kunnen maken.

U kunt zelf kiezen of u wilt dat HETHUISARTSLAB trackingtechnologieën gebruikt om uw gegevens te onthouden als u onze websites bezoekt, en/of om u extra gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Als u het verzamelen van anonieme gegevens via trackingtechnologieën wilt beperken, raadpleeg dan uw keuzes  zoals hierna vermeld.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein databestand dat door webservers naar de harde schijf van uw computer wordt gestuurd, waar uw internetbrowserbestanden worden bewaard. Cookies maken het mogelijk dat websites kleine hoeveelheden informatie op uw computer opslaan, en halen die informatie op een later tijdstip op. HETHUISARTSLAB gebruikt twee soorten cookies: session cookies, dat zijn tijdelijke cookies die van het geheugen van uw computer worden verwijderd als u uw internetbrowser sluit of uw computer uitschakelt, en persistent cookies, die op de harde schijf van uw computer blijven staan totdat ze verstrijken, tenzij u ze eerder verwijdert.

Wat zijn single-pixel tags?

Single-pixel tags, ook wel web-beacons of webtags genoemd, zijn graphics met een vergelijkbare werking als cookies. Single-pixel tags zijn zo klein dat ze onzichtbaar zijn. Ze worden gebruikt om informatie in weblogs te verzamelen waardoor u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd, zoals internetpagina’s die zijn bekeken, de website waar u vandaan kwam, en de advertentie die u hebt aangeklikt om onze websites te bezoeken. Ze worden ook gebruikt om vast te stellen of bepaalde promotionele of andere commerciële e-mailberichten die we hebben gestuurd, zijn geopend.

Waarom worden persoonlijke gegevens door HETHUISARTSLAB verzameld, gebruikt en verstrekt?

 1. Algemeen: HETHUISARTSLAB verzamelt naar behoefte (online) persoonlijke gegevens  om mensen in staat te stellen zich te registreren voor bepaalde internetbronnen en berichtgeving door HETHUISARTSLAB, en deze speciaal op hen af te stemmen en te personaliseren. HETHUISARTSLAB gebruikt persoonlijke gegevens die (online) zijn verzameld om producten, diensten en mogelijkheden beschikbaar te stellen waar mensen om hebben gevraagd; bijvoorbeeld, educatieve literatuur en gerelateerde informatie over HETHUISARTSLAB’s farmaceutische activiteiten, e-mailprogramma’s, tools, quizzen, vragenlijsten en onderzoeken. HETHUISARTSLAB analyseert de (online) verzamelde persoonlijke informatie voor het identificeren en aanbieden van aanvullende diensten en aanbiedingen waarvan wij denken dat u die interessant zou kunnen vinden. HETHUISARTSLAB evalueert het gebruik van sommige internetbronnen en berichtgeving alleen met niet-identificeerbare of geaggregeerde informatie. HETHUISARTSLAB kan ook persoonlijke gegevens gebruiken om zijn internetbronnen te controleren op geautoriseerde toegang en veiligheid.
 2. Sociale media: sociale mediabronnen zijn interactieve tools waardoor u informatie met anderen kunt delen. Voorbeelden van sociale media zijn sociale netwerken, internetfora, bulletinborden, blogs, wiki’s en verwijzingsfuncties om content van een website en tools met een vriend of collega te delen. HETHUISARTSLAB kan persoonlijke gegevens over u verzamelen, waardoor wij u in de gelegenheid kunnen stellen (online) sociale media te gebruiken die wij van tijd tot tijd aanbieden. HETHUISARTSLAB kan u ook de mogelijkheid bieden deze sociale media te gebruiken om persoonlijke informatie te versturen of met anderen te delen. Het is belangrijk dat u goed overweegt welke persoonlijke informatie u via sociale media met anderen wilt delen. Op onze websites en andere (online) sociale mediabronnen geven wij aanvullende informatie over en keuzemogelijkheden voor de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en verstrekt.
 3. Mobiel computer gebruik: Een aantal HETHUISARTSLAB websites en internetbronnen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik op mobiele apparatuur. Bij bepaalde mobiele versies van HETHUISARTSLAB websites kan het vereist zijn dat u inlogt met uw gebruikersgegevens. Informatie over uw gebruik van de mobiele versie van de website wordt gerelateerd aan uw gebruikersgegevens. Op sommige van onze websites en internetbronnen kunt u een applicatie, widget of andere tool downloaden die u kunt gebruiken op uw mobiele apparatuur of op een andere computer. Sommige van deze tools kunnen informatie op uw mobiele apparatuur of ander gebruikt apparaat opslaan. Deze tools kunnen persoonlijke gegevens naar HETHUISARTSLAB doorsturen waardoor u toegang krijgt tot uw gebruikersgegevens en HETHUISARTSLAB het gebruik van deze tools kan bijhouden. Sommige van deze tools bieden u de mogelijkheid om rapporten en andere informatie vanaf het apparaat per e-mail te versturen. HETHUISARTSLAB kan persoonlijke of niet-identificeerbare aan HETHUISARTSLAB doorgegeven informatie gebruiken om deze tools te verbeteren, om nieuwe tools te ontwikkelen, voor kwaliteitsverbetering en voor overige doeleinden zoals omschreven in deze verklaring of in andere kennisgevingen van HETHUISARTSLAB.

Combineert HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de doelstellingen en normen zoals opgesteld in dit beleid en overige toepasselijke persoonsgegevensverklaringen die zijn uitgegeven, combineert en gebruikt HETHUISARTSLAB in sommige gevallen persoonlijke gegevens die mensen via verschillende diensten en kanalen, zoals de telefoon, onderzoeken, websites en andere internetbronnen en communicatiemiddelen aan HETHUISARTSLAB verstrekken, met het doel om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Welke keuzes heb ik voor de manier waarop HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens over mij verzamelt, gebruikt en verstrekt?

U hebt de volgende vier mogelijkheden:

 1. Geen verzameling van persoonlijke gegevens: U kunt ervoor kiezen geen enkele persoonlijke informatie (online) te verstrekken door geen persoonlijke gegevens in te vullen op een formulier of in een gegevensveld op onze websites, en door geen gebruik te maken van gepersonaliseerde diensten die onze (internet)bronnen aanbieden. Een aantal van onze internetbronnen zijn echter alleen beschikbaar als mensen persoonlijke informatie verstrekken of als ze gepersonaliseerde diensten gebruiken.
 2. Beperkingen en keuzes bij gebruik en verstrekking voor andere doelen: Op sommige HETHUISARTSLAB (internet)bronnen wordt uw toestemming gevraagd om persoonlijke gegevens van u te mogen gebruiken en verstrekken om u op onze contactlijsten te kunnen plaatsen, om u de mogelijkheid te bieden u te registreren in een adresboek of een sociale mediabron, en om extra diensten en aanbiedingen te identificeren en aan te bieden waarvan we menen dat die bij uw interesse kunnen aansluiten. U kunt het gebruik van persoonlijke gegevens over u beperken door het al dan niet aanvinken van keuzemogelijkheden die u heeft op het moment dat u die informatie verstrekt of die wij u later aanbieden. Daarnaast kunt u uw voorkeuren veranderen met betrekking tot berichtgeving (zoals het uitschrijven voor nieuwsberichten die u eerder had gevraagd) door contact met ons op te nemen op het voor u relevante adres.
 3. Beperkingen en opties voor tracking: de HETHUISARTSLAB internetbronnen die gebruikmaken van trackingtechnologieën, zoals cookies, om uw persoonlijke voorkeuren en keuzes te onthouden, bieden u de mogelijkheid om te kiezen of u wilt dat HETHUISARTSLAB dergelijke technologieën gebruikt om uw gegevens te onthouden, of om u extra diensten aan te bieden, door al dan niet opties aan te klikken bij de registratie, of als u persoonlijke gegevens invult op formulieren of in gegevensvelden. Onze internetbronnen beperken niet-identificeerbaar gebruik van trackingtechnologieën voor individuele gebruikers niet. Individuele gebruikers kunnen het gebruik van bepaalde trackingtechnologieën, zoals cookies, via de meeste internetbrowsers instellen. Sommige internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om gebruik van cookies voor individuele websites te beperken of uit te schakelen. Bij andere browsers kunt u de instellingen voor cookies selecteren voor alle websites die u bezoekt. Als u ongerust bent over het gebruik van cookietechnologie, leest u dan de paragraaf “Informatie verzameld van uw computer of andere elektronische apparatuur” hierboven om inzicht te krijgen in de manieren waarop HETHUISARTSLAB gebruikmaakt van trackingtechnologieën. Als u het gebruik van cookies beperkt of uitschakelt, bestaat de kans dat bepaalde functies van onze websites niet optimaal werken, met inbegrip van toegang tot sommige registratiegebaseerde websites.
 4. Berichtgeving via e-mail: U kunt ervoor kiezen om e-mail en andere nieuwsberichten van HETHUISARTSLAB te ontvangen door u in te schrijven voor of te abonneren op deze berichtgeving op onze websites en andere internetbronnen. Als u geen e-mailnieuwsberichten wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden door – indien beschikbaar – de website of de andere internetbronnen te bezoeken waar u zich hebt ingeschreven en uw e-mailcommunicatie-instellingen aan te passen, of u kunt de instructies voor uitschrijving of afmelding volgen die zijn opgenomen in de e-mailberichten die u van ons ontvangt. U kunt zich ook afmelden door contact met ons op te nemen via het adres dat in uw geval van toepassing is. Als u niet wilt dat HETHUISARTSLAB kan nagaan of u bepaalde e-mailberichten die wij u hebben gestuurd, hebt gelezen of geopend, dan kunt u zich afmelden voor tracking van e-mailberichtgeving door u af te melden voor al die e-mailberichten op een van de hiervoor omschreven manieren. In bepaalde gevallen is het niet mogelijk de e-mailtracking uit te schakelen en zult u de berichtgeving blijven ontvangen.

Wie heeft toegang tot persoonlijke gegevens over mij?

Uw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor HETHUISARTSLAB, met inbegrip van zijn dochterondernemingen, divisies en groepen wereldwijd, en voor mensen en organisaties die persoonlijke gegevens alleen voor of op last van HETHUISARTSLAB gebruiken. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens door externe personen en organisaties die namens HETHUISARTSLAB handelen vallen onder overeenkomsten waarin wordt vereist dat persoonlijke gegevens op een passende manier worden beschermd. Persoonlijke gegevens over u worden alleen gebruikt en vrijgegeven door HETHUISARTSLAB en mensen en organisaties die namens deze handelen op een manier die in overeenstemming is met dit beleid, andere toepasselijke persoonsgegevensverklaringen, en zoals uitdrukkelijk toegestaan of vereist door toepasselijke wetten, regels en bepalingen.

Wisselt HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens uit met derden?

In het algemeen verkoopt of verstrekt HETHUISARTSLAB geen persoonlijke gegevens over u behoudens zoals omschreven in dit beleid en andere toepasselijke persoonsgegevensverklaringen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin HETHUISARTSLAB uit zakelijke overwegingen kan besluiten zijn zakelijke activiteiten via verkoop, samenvoeging of acquisitie te reorganiseren of af te stoten. In dergelijke omstandigheden kunnen persoonlijke gegevens worden uitgewisseld met feitelijke of toekomstige kopers. HETHUISARTSLAB zal zorgen voor schriftelijke garanties dat persoonlijke gegevens in deze omstandigheden op gepaste wijze worden beschermd. HETHUISARTSLAB behoudt zich het recht voor persoonlijke informatie over u te verstrekken, met inbegrip van uw e-mailadres, aan de overheid, aan partijen in relevante juridische processen die door de rechtbank zijn geautoriseerd, en anderszins voor zover vereist of uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Behoudens zoals bepaald in dit beleid, wordt persoonlijke informatie over u niet op een andere manier zonder uw toestemming gedeeld.

Hoe beveiligt HETHUISARTSLAB persoonlijke gegevens?

HETHUISARTSLAB neemt redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen als die vanaf uw computer naar onze internetbronnen en servers wordt gestuurd, evenals om persoonlijke informatie die in zijn bezit is te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking, verandering of vernietiging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw wachtwoorden en gerelateerde toegangscodes voor onze internetbronnen veilig te bewaren.

Hoe beschermt HETHUISARTSLAB de privacy van kinderen?

In het algemeen zijn de websites van HETHUISARTSLAB niet gericht op kinderen, en het merendeel van de internetdiensten die wij aanbieden is ontwikkeld voor personen van 18 jaar of ouder. In het geval dat informatie over een geneesmiddel wettelijk is toegestaan, dienen personen die informatie aanvragen over een geneesmiddel dat is geïndiceerd voor gebruik door kinderen, 18 jaar of ouder te zijn.

Dit onderdeel van ons beleid geldt alleen voor HETHUISARTSLAB websites met optionele functies voor kinderen. Dit onderdeel is niet van toepassing op onze andere websites en internetbronnen.

Alleen voor kinderen

In sommige gevallen bevatten HETHUISARTSLAB websites opties voor kinderen jonger dan 13 jaar. Bij de meeste van deze optionele diensten wordt geen persoonlijke informatie verzameld. In de gevallen waarin deze optionele diensten wel persoonlijke informatie over kinderen verzamelen, vereisen wij toestemming van de ouders dat kinderen aan deze optionele diensten deelnemen. In het verzoek om ouderlijke toestemming wordt uitgelegd hoe we persoonlijke gegevens over kinderen verzamelen, gebruiken en verstrekken. Daarbij wordt de ouders de mogelijkheid geboden om verzameling, gebruik en verstrekking van informatie over kinderen te voorkomen.

HETHUISARTSLAB verzamelt uitsluitend noodzakelijke informatie van kinderen, en gebruikt persoonlijke gegevens van kinderen alleen om aangevraagde diensten te verlenen. Tenzij vooraf ouderlijke toestemming is verleend, gebruiken of verstrekken wij geen persoonlijke informatie over een kind aan derden die niet namens HETHUISARTSLAB handelen. Indien een ouder op enig moment zijn of haar toestemming aan ons intrekt om persoonlijke gegevens die zijn verzameld van zijn of haar kind te gebruiken of verstrekken, dan zullen wij redelijke maatregelen nemen om die informatie uit ons gegevensbestand te verwijderen.

Wij vragen kinderen jonger dan 13 jaar niet meer persoonlijke gegevens bekend te maken dan noodzakelijk is om deel te nemen aan een internetdienst. Indien een kind waarvan wij weten dat het jonger is dan 13 jaar ons informatie stuurt, dan zullen we die informatie alleen gebruiken om direct met dat kind in contact te treden om hem of haar te informeren dat we toestemming van de ouders nodig hebben voordat we informatie over hem of haar mogen ontvangen.

Hoe kan ik persoonlijke gegevens over mij inzien en corrigeren?

Om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die (online) over u zijn verzameld, om ze correct, volledig en actueel te houden, kunt u contact met ons opnemen op het adres dat in uw geval van toepassing is. Op sommige plaatsen kunt u persoonlijke informatie over u (online) actualiseren door de eerder op formulieren of in gegevensvelden op onze websites ingevulde informatie te wijzigen. Indien wettelijk toegestaan, wordt uw mogelijkheid om persoonlijke informatie in te zien en te corrigeren beperkt, indien dit: het vermogen van HETHUISARTSLAB belemmert om een wettelijke of ethische verplichting na te komen; het vermogen van HETHUISARTSLAB belemmert om wettelijke claims te onderzoeken, in te stellen of te verdedigen; resulteert in verstrekking van persoonlijke informatie over een derde; resulteert in schending van een contract, onthulling van bedrijfsgeheimen of andere bedrijfsinformatie die eigendom is van HETHUISARTSLAB of van een derde.

Wat is HETHUISARTSLAB’s contactadres voor vragen over het privacybeleid?

Als u vragen hebt over deze verklaring of over het beleid van HETHUISARTSLAB voor het verzamelen, gebruiken en verstrekken van informatie, dan kunt u contact met ons opnemen op het adres dat in uw geval van toepassing is. U vindt deze contactadressen op www.huisartsenlab.nl. Als u contact met ons opneemt, vermeldt u dan de naam van de website of andere internetbron die u hebt gebruikt of waaraan u persoonlijke gegevens hebt verstrekt, evenals de aard van de informatie die u hebt opgegeven. Wij zullen al het redelijke doen om binnen 10-20 werkdagen te reageren op verzoeken, vragen of zorgen die u mogelijk hebt over persoonlijke informatie over u die (online) is verzameld, of ons gebruik van persoonlijke gegevens over u. Wij kunnen contact met u opnemen om nadere gegevens te verkrijgen en kunnen uw vraag voorleggen aan andere medewerkers van HETHUISARTSLAB, of aan personen die voor HETHUISARTSLAB werken en verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden in verband met het onderwerp van uw navraag. Behalve indien wettelijk vereist, kan HETHUISARTSLAB beantwoording van vragen of opmerkingen over onderwerpen die geen verband houden met deze verklaring of met HETHUISARTSLAB’s privacybeleid niet garanderen.

Hoe kan ik zien of HETHUISARTSLAB dit beleid heeft aangepast?

HETHUISARTSLAB kan dit beleid regelmatig aanpassen. HETHUISARTSLAB behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze persoonsgegevensverklaring te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Als wij besluiten dit beleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen op deze website publiceren, zodat u steeds weet welke informatie wij verzamelen, hoe we die informatie gebruiken, en of we de gegevens aan een derde bekendmaken. Als er sprake is van een wezenlijke wijziging in het beleid, kunnen we hier ook melding van maken op de internetpagina van HETHUISARTSLAB (www.huisartsenlab.nl) of we kunnen, in sommige gevallen, de wijzigingen per e-mail bekendmaken. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 november 2009.